Inmiddels is het Corona virus ook in Nederland aangetroffen. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen geen specifieke maatregelen. Care4U Kraamzorg levert gewoon kraamzorg en hanteert de  richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM.

Onze organisatie staat in nauw contact met het RIVM en GGD. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op.
Daarnaast hebben we zelf ook maatregelen genomen. Wij brengen onze medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen getroffen worden.

Kraamgezinnen laat uw kraambezoek thuis!

De veiligheid van het kraamgezin, pasgeborene en onze kraamspecialisten en hun gezin staan voor ons voorop. Er worden goede maatregelen getroffen en we volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Bij een (vermeende) COVID-19 besmetting van de kraamvrouw of een gezinslid wordt enkel zorg verleend met de juiste beschermingsmiddelen!

Van zorgpersoneel wordt veel gevraagd en ook kraamverzorgenden hebben de maatschappelijke verplichting om niet besmet te raken. Wij verzoeken jullie om tijdens de aanwezigheid van onze kraamspecialisten kraambezoek niet toe te laten.

Voor de kraamvisite thuis geldt dat één bezoeker kan worden aangewezen die tijdens de kraamweek op visite mag komen binnen het gezin als de kraamverzorgende er is. Hierbij wordt rekening gehouden met maatregel van overheid dat maximaal 3 externe bezoekers in huis mogen zijn, waarbij ook de zorgprofessionals meetellen

Tot slot willen wij melden dat vanaf heden alle intakes weer thuis of telefonisch uitgevoerd worden.

Tips om besmetting te voorkomen !

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het Corona virus te voorkomen zijn:

  • Was je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Het wordt ook afgeraden een hand te geven.

Vragen?

Heb je specifieke vragen over onze kraamzorg en het corona-virus? Maak je je zorgen of heb je twijfels? Mail dan naar info@care4u-kraamzorg.nl. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

Actuele informatie

Op de website van het RIVM vind je de meest actuele informatie en veel gestelde vragen over het Corona virus. Zie de website: //www.rivm.nl/coronavirus/covid-19