Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Care4U Kraamzorg werkt met de algemene voorwaarden voor de kraamzorg van Bo Geboortezorg.

Wij streven ernaar om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

Heeft u een klacht neem dan contact met ons op. Wij vinden het heel vervelend dat u een klacht heeft, maar wij proberen deze samen op te lossen met onze klachtenfunctionaris. Komen wij er niet uit dan kunnen wij de klacht aan de brancheorganisatie voorleggen. Op de website van Klachtenregeling Bo Geboortezorg kunt u de klachtenprocedure vinden.

De klachtenfunctionaris van Bo Geboortezorg kan ondersteunen en adviseren bij de afhandeling van een klacht. De klachtenfunctionaris is bereikbaar op het volgende adres:

BO Geboortezorg
T.a.v. de Klachtenfunctionaris
Weg der Verendigde Naties 1
3527KT Utrecht