Kraamtijd

Na de bevalling start meteen de kraamtijd. In deze periode leert u de baby meteen kennen en daarnaast herstelt u zich van de bevalling.

De kraamverzorgende van Care4U Kraamzorg hanteert samen met u het opgestelde zorgplan. Zij controleert en registreert de conditie van u en uw baby. Tevens verzorgt de kraamverzorgende u en de baby en geeft zij adviezen. Ook geeft zij tips en leert u alles over de verzorging van uw baby. Wij zorgen voor kraamzorg zonder zorgen!

Extra uren

Wenst u na deze periode nog extra uren kraamzorg dan kunnen wij dat voor u verzorgen tegen het door de overheid vastgesteld uurtarief.

Kraamdossier Care4U kraamzorg

Als het uw eerste kindje is, neemt de kraamverzorgende het kraamdossier mee bij de intake. Is het niet uw eerste kindje dan neemt de kraamverzorgende het dossier mee bij aanvang van de kraamzorg of stuurt het naar u toe.
Het kraamdossier begeleidt u tijdens de kraamperiode met veel tips. Ook schrijft de kraamverzorgende van Care4U kraamzorg hier iedere dag haar bevindingen in.

Kraamdossier

Meldcode

Onze organisatie werkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor hebben wij een aandachtsfunctionaris in dienst.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Na de kraamtijd

Als uw kraamtijd is afgelopen zullen wij nogmaals telefonisch contact met u opnemen. Tijdens dit gesprek zullen wij u een aantal korte vragen stellen over de kraamperiode. We willen deze feedback met gebruiken om onze kraamzorg te optimaliseren.

Enquête

Na afloop verzoeken wij u om een enquête in te vullen. De uitkomst van de enquête geeft ons de mogelijkheid om de kwaliteit, waar nodig, te verbeteren. Het kan zijn dat u tijdens de kraamperiode gebeld wordt door ons met de vraag of de kraamzorg naar wens is.

Kraamtijd tips

Uw kraamweek duurt maar een week. Geniet van uw rust en adviezen van uw kraamverzorgende. En ga gerust in gesprek met elkaar over wensen en verwachtingen zodat uw kraamtijd een tijd wordt om fijn op terug te kijken.