Kraamverzorgende

Onze enthousiaste kraamverzorgenden hebben allemaal een opleiding gevolgd en doen met liefde hun vak. Zij zijn getoetst op hun vakbekwaamheid, ervaring en beroepshouding. Zij voldoen aan de door onze organisatie gestelde gedragscode. Een kraamverzorgende heeft daartoe een veelzijdige opdracht, namelijk een combinatie van verzorgende, ondersteunende, adviserende, begeleidende en huishoudelijke taken.

Wat doet een kraamverzorgende?

  • Helpt bij de verzorging van jou en je baby
  • Dagelijkse controles uitvoeren en vastleggen
  • Huishoudelijke taken (in het basispakket van 49 uur)
  • Begeleiden van jou en andere gezinsleden
  • Adviseren over de zorg voor jou en de baby
  • Ondersteunen van jou en je gezin

Vroegsignalering

Met vroeg signalering wordt bedoeld het signaleren van risicofactoren, die kunnen leiden tot zorgwekkende opvoedingssituaties voor het kind. Factoren die kunnen duiden op een zorgwekkende opvoedingssituatie, worden risicofactoren genoemd. Wanner deze risicofactoren tijdig worden opgemerkt, kan het ontstaan van ernstige problemen worden voorkomen. Er kan vroegtijdig met interventies worden gestart. Hoe eerder hiermee begonnen wordt, hoe kleiner de kans op het ontstaan van psychische problemen en gedragsmoeilijkheden. Signaleren begint vaak met een niet-pluisgevoel. Om hier bewuster mee om te gaan, moet elke kraamverzorgenden weten welke signalen risicofactoren van belang zijn.

 Cursussen en bijscholingen

Onze kraamverzorgenden volgen allemaal jaarlijks een aantal cursussen en bijscholingen. Hierdoor zijn onze kraamverzorgenden altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom kraamzorg .

Enkele cursussen en bijscholingen zijn:

  • EHBO cursussen/reanimatie
  • Borstvoeding

Certificering

Al onze kraamverzorgenden zijn borstvoeding gecertificeerd en worden jaarlijks bijgeschoold door de lactatiekundige. Onze kraamverzorgenden kunnen u professioneel bijstaan en zo nodig de lactatiekundige raadplegen.

Lactatiekundige

Wij hebben twee lactatiekundige in dienst. Een lactatiekundige is een erkend specialist op het gebied van borstvoeding.

De kraamverzorgende begeleidt u tijdens de bevalling en de kraamperiode.

Het is heel belangrijk om u vooraf goed voor te bereiden op de geboorte van uw kind. U kunt aangeven wat uw wensen tijdens de kraamweek zijn. Wij wensen u bovenal een gezellige en leerzame kraamtijd.

Kraamzorg