Verzekeraars

Care4U Kraamzorg heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst afgesloten. Kraamzorg valt bij alle verzekeraars onder het basispakket. Uw verzekeraar vergoedt de kraamzorguren op basis van het Landelijk Indicatieprotocol. Dit is een handleiding voor alle kraamzorgorganisaties en verloskundigen.

Verzekeraars Nederland

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw verzekeringsvorm vergoedt uw zorgverzekeraar de eigen bijdrage (in 2020 €4,50 per uur). Deze eigen bijdrage dient u wettelijk te voldoen.

Tevredenheidsonderzoek

Na afloop van uw kraamzorg verzoeken wij u het tevredenheidsonderzoek van uw verzekeraar in te vullen. Daarmede krijgt uw verzekeraar inzicht in het oordeel van haar verzekerden over de kwaliteit van het kraambureau. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u hieraan wilt meewerken. Zie daarvoor ook onze enquête, die u in het kraamdossier aantreft.

Klachten?

Wij werken met een een officiële klachtenprocedure en deze is op te vragen bij Care4U Kraamzorg.